Asia’s First Wine,Brewing and Alcohol Technology College
GARGI AGRICULTURE RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE
(GARTI) Nashik, INDIA. (SENIOR)
GARGI JUNIOR COLLEGE. (JUNIOR)
गार्गी अॅग्रिकल्चर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट
(गार्टी) नासिक, इंडिया. (सिनियर)
गार्गी ज्युनियर कॉलेज.(ज्युनियर)
Admissions Forms
Please select course and year to get the adminssion Form

Admission documents
S.NoDocuments
110th, 12th and previous year mark statement photocopy/xerox copy(original for verification)
2 Aadhar card photocopy/xerox copy
3 Original LC / TC
4 Original GAP certificate (If applicable)
5 Original migration certificate (if applicable)


Scholarship documents
S.NoDocumentsS.NoDocuments
110th, 12th and previous year mark statement
photocopy/xerox copy
8Income certificate (original)
2 Aadhar card photocopy/xerox copy 9Creamy layer / non-creamy layer
3 Original LC / TC 10Admission receipt
4 Original GAP certificate (If applicable) 11Aadhar seeding with bank account
5 Original migration certificate (if applicable) 12Bank passbook Xerox
6 Cast certificate 13Ration card
7 Cast validity (For FY B Sc and M ScIst) 14Certificate of Age, Nationality and Domicile


प्रवेशप्रक्रियेसाठी लागणारे कागदपत्रे
S.NoDocuments
१. १० वी, १२ वी व मागील वर्षाचे मार्कशीट (झेरॉक्स आणि मूळप्रत)
२. आधार कार्ड झेरॉक्स
३. शाळा सोडल्याचा दाखला (मूळप्रत) व झेरॉक्स
४. गॅप सर्टिफिकेट (ज्यांचा गॅप असेल त्यांनीच आणायचे)
५. मायग्रेशन सर्टिफिकेट (ज्यांची युनिवर्सिटी बदल होणार असेल त्यांनीच आणायचे)


शिष्यवृत्तीसाठी लागणारे कागदपत्रे
S.NoDocumentsS.NoDocuments
1१० वी, १२ वी व मागील वर्षाचे मार्कशीट (झेरॉक्स आणि मूळप्रत ) 8ओरीजनल उत्पन्नाचा दाखला
2 आधार कार्ड झेरॉक्स 9नॉन क्रिमिलयर सर्टिफिकेट
3 शाळा सोडल्याचा दाखला (मूळप्रत) व झेरॉक्स 10 अॅडमिशन पावती झेरॉक्स
4 गॅप सर्टिफिकेट (ज्यांचा गॅप असेल त्यांनीच आणायचे) 11बँकेच्या आकाउंटला आधार लिंक केल्याची पावती
5 मायग्रेशन सर्टिफिकेट (ज्यांची युनिवर्सिटी बदल होणार असेल त्यांनीच आणायचे) 12 विद्यार्थ्यांचे बँक पासबुक झेरॉक्स
6 जातीचा दाखला 13रेशनकार्ड झेरॉक्स
7 वैधता प्रमाणपत्र (Cast validity) 14नॅशनॅलिटी, Age (वय) व डोमेसाईल सर्टिफिकेट

B.Sc.Wine TechnologyM.SC. Wine,Brewing & Alchohol Technology